A következő sorok betekintést adnak Juhász Anikó szakmai és szépirodalmi életútjának, tevékenységének főbb állomásaiba és eredményeibe. Szó esik tudományos előmeneteléről, kutatási területéről, szerzői és műfordítói tevékenységéről, valamint megjelent és megjelenés alatt álló verseiről s egyéb írásairól.

Oswald Spengler élete és filozófiája Találkozások és törésvonalak Amerika felfedezése és az új globális rend Filozófiai elmélkedések a tájról

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en

Életpálya

Alapdiplomáját a József Attila Tudományegyetem BTK történelem-német nyelv és irodalom szakán szerezte, másoddiplomáját pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK filozófia szakán. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Intézetében dolgozik egyetemi docensként. Rendelkezik dr. univ. fokozattal (JATE), PhD fokozattal (Kossuth Lajos Tudományegyetem) és habilitált címmel (Debreceni Egyetem). Alapító tagja a Magyar Filozófiai Társaságnak, valamint törzstagja és témavezetője a szegedi Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolának. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.


Fő kutatási területe: a modern élet- és egzisztenciálfilozófiák, a filozófia és a szépirodalom érintkezési pontjai, az orvostudomány és a művészet kapcsolódási pontjai, az orvosi etika néhány részterülete.


Eddig 11 könyve jelent meg és 16 könyvfordítása (német és spanyol nyelv), továbbá számos könyvfejezete, tanulmánya, esszéje, nemcsak Magyarországon, hanem Németországban, Ausztriában, Spanyolországban és Mexikóban is.


Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű összefoglaló monográfia az Oroszországból száműzött, vallásos egzisztencialista filozófusról, Ny. Bergyajevről (Polgári filozófia a XX. században c. sorozat) és az első összefoglaló magyar nyelvű monográfia Oswald Spenglerről (Csejtei Dezsővel közösen). Illetve magyar nyelven ő írta az első nagyobb lélegzetű tanulmányokat, esszéket Lou Andreas-Saloméról, aki szépíróként, pszichiáterként és filozófusként a modernitás három nagy gondolkodójára is meghatározó hatást gyakorolt: Friedrich Nietzschére, Rainer Maria Rilkére és Sigmund Freudra. Sokat idézett tanulmányainak egyike Rilke - Heidegger - Nemes Nagy Ágnes életműve néhány lehetséges közös pontjáról szól. E tanulmány bővített formában megjelent német nyelven is. (Sein und Lyrik. Rilke-Heidegger-Ágnes Nemes Nagy). A nevéhez fűződik (Csejtei Dezsővel közösen) a F. de Vitoriáról és J. G. Sepúlvedáról írott első magyar nyelvű összefoglaló monográfia, mely kiegészül az említett szerzőktől származó szövegek fordításával. (Amerika felfedezése és az új globális rend. Az alteritás és a ius gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda írásaiban).


José Ortega y Gasset és Miguel de Unamuno számos művét fordította magyarra Csejtei Dezsővel együtt. E művek az Európa Könyvkiadó, a Nagyvilág Könyvkiadó, az Attraktor Kiadó és a L'Harmattan Kiadó gondozásában jelentek meg értelmező kommentárokkal, a könyveket kiegészítő, eligazító kommentárokkal együtt. Fordítója volt emellett Oswald Spengler: A Nyugat alkonya c. két kötetes monumentális művének Csejtei Dezsővel (I. kötet), mely először 1994-ben az Európa Könyvkiadó, majd 2011-ben a Noran Libro Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Emellett fordított filozófiai szövegeket többnyire kísérő kommentárokkal ellátva a következő szerzőktől: Wilhelm Dilthey, Karl Jaspers, Jacob Burckhardt, Georg Simmel, Arthur Schopenhauer, Nyikolaj Bergyajev, Lou Andreas-Salomé, Norbert Elias, Michael Quante.


A tudományos publikációk mellett szépirodalmi publikációi is vannak. Jelentek meg versei a Magyar Naplóban, a Holmiban, az Újhold-Évkönyvben, a Tiszatájban, a Pompejiben, a Parnasszusban, a Látóban, a Vigiliában, az Új Forrásban stb. Magánéleti körülményei megnehezedése, majd édesanyja súlyos, hosszantartó betegsége miatt egy időre visszahúzódott a közszerepléstől. Szépirodalmi pályázaton 2010 őszén, édesanyja halála után indult először. A Tinta Könyvkiadó (Budapest) országos jeligés, anonim verspályázatán III. díjat nyert, a Cédrus Művészeti Alapítvány, Napkút Kiadó "Kortárs irodalmi alkotások"- pályázatán 2010-ben neki ítélték a különdíjat (Üvegfalak, bádogtetők c. kötet, valamint a Leguggolok kis-magamhoz c. gyermekverskötet). Díjazott volt 2010-ben az Erkel-pályázaton verskategóriában (Napút, tematikus Erkel-szám) és 2011-ben a "Liszt Ferenc és a szépirodalom" c. pályázaton is - szintén verskategóriában (ez a vers megjelenik egy antológiában és a kapcsolódó hangoskönyvben). Megjelent verseskötetei: Üvegfalak, bádogtetők, Napkút Kiadó, Budapest, 2012, Káva Téka 63. szám, valamint Kék repkények, bukott angyalok, Napkút Kiadó, Budapest, 2012. Ez utóbbi pedig a 2011-es "Kortárs irodalmi alkotások"-pályázaton volt díjazott. Istenem, Duinóban a sirályok... Napkút Kiadó, Budapest, 2014; Telefonom hangok háza, Napkút Kiadó, Budapest, 2017, Káva Téka 112