E bibliográfia célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze Juhász Anikó könyveit, tanulmányait, esszéit, elő- és utószóként írott műveit, valamint az általa magyarra fordított könyveket. A bibliográfia az eddigi életmű legjelentősebb eredményeit reprezentálja mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban.

Oswald Spengler élete és filozófiája Találkozások és törésvonalak Amerika felfedezése és az új globális rend Filozófiai elmélkedések a tájról

Hirdetés

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en

Főbb könyvek, könyvfejezetek

 • Nyikolaj Bergyajev: Polgári filozófia a XX. században c. sorozat. Kossuth Könyvkiadó, Budapest: 1984. 140 o.
 • Oswald Spengler: A Nyugat alkonya. (Csejtei Dezsővel közösen) In: 33 híres bölcseleti mű. Móra Könyvkiadó. Budapest: 1995 (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Történelem - kulcsra készen? (Csejtei Dezsővel közösen). Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: 2000. 278 o.
 • Überlegungen zu Karl Jaspers' Todesverständnis. (Csejtei Dezsővel közösen) In: Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft. Jahrgang 16. (2003). Studienverlag, Graz: 103-138. o.
 • Lépten-nyomon házunk előtt vonul el a gyászmenet. JATEPress, Szeged: 2003. (Barabás Katalinnal közösen) 205 o.
 • Amerika felfedezése és az új globális rend. I. kötet: Az alteritás és a ius gentium kérdése F. de Vitoria és J. G. Sepúlveda munkásságában. (Csejtei Dezsővel közösen) Attraktor Kiadó, Máriabesnyő - Gödöllő: 2004. 371 o.
 • Karl Jaspers: A filozófiai hit. (Csejtei Dezsővel közösen) Attraktor Kiadó, Máriabesnyő - Gödöllő: 2004. 180 o.
 • Spengler Európa-képének nietzschei gyökerei. (Csejtei Dezsővel közösen) In: Európa Nietzsche után. Líceum Kiadó, Eger (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Találkozások és törésvonalak. Írók, költők, filozófusok. (Csejtei Dezsővel közösen) Attraktor Kiadó, Gödöllő: 2005. 421 o.
 • Überlegungen zu Nietzsches Todesverständnis. (Csejtei Dezsővel közösen) In: Nietzsche-Forschung. Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft. Band 12. Akademie Verlag, Berlin: 2005. 295-311. o.
 • Der Erdfloh auf dem spanischen Land: Über den Einfluss der Massentheorie Nietzsches in den Schriften von Unamuno und Ortega y Gasset. (Csejtei Dezsővel közösen). Status Verlag. Szeged-Szeklerburg. 2007. 95-119. o.
 • Sentido y profundidad [Vinculatión entre hermenéutica y fenomenológía en las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset]. (Csejtei Dezsővel közösen) In Oscar Wingarzt Plata [coord.] Iberia y América Latina. La busqueda de una propuesta comúa. UAM-UAQ, México: 2007. Col. Humanidades. 29-42. o.
 • Nietzsches geschichtsphilosophische Perspektive nach dem "Ende der Geschichte". (Csejtei Dezsővel közösen) In: Nietzscheforschung. Band 15. Friedrich Nietzsche - Geschichte, Affekte, Medien. Akademie Verlag, Berlin: 2008. 49-58. o.
 • Oswald Spengler és Henry Kissinger. (Csejtei Dezsővel közösen). Pro Philosophia Évkönyv. Veszprém: 2008. 5-19. o.
 • Oswald Spengler élete és filozófiája. (Csejtei Dezsővel közösen) Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő: 2009. 501 o.
 • Új jelenségek és lehetőségek a biomedicinális etikában, különös tekintettel a személyes identitásra. (Csejtei Dezsővel közösen). Eger: 2010. Líceum Kiadó. Utószó Michael Quante: Személyes élet és emberi halál c. könyvéhez. 296-307. o.
 • Beszédkoszorú a halálról. Utószó. In A halál filozófiai megszólításai. Budapest. L'Harmattan Kiadó 2011. 144-176. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Filozófiai elmélkedések a tájról. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő: 2012. 383 o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Caminos filosóficos *** Philosophische Wege. Attraktor Kiadó. Gödöllő-Máriabesnyő: 2013. 259 o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Egzisztencia a háborúban, Napkút Kiadó, Budapest, KÁVA TÉKA-sorozat 86. sz.
 • Agresszió a 60-as évek végének rockkultúrájában, In: Laczkó Sándor (szerk.)
 • Az agresszió. 485 p.  Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, 2016. pp. 111-132. (Lábjegyzetek Platónhoz; 14.) (ISBN:978-963- 88812-8- 1) (Csejtei Dezsővel együtt)
 • El paisaje espanola en el arte y en la filosofía. El paisajismo de Zuloaga en la interpretacíón de Unamuno y Ortega y Gasset MEDITERRÁN VILÁG 12:(35-36) pp. 95-105. (2016) (Csejtei Dezsővel együtt)
 • La ausencia de Dios en el "Discurso de lucky" en Esperando a Godot de Samuel Beckett In: Ildefenso Murillo (szerk.) Pensar y Conocer a Dios en el siglo XXI. 839 p.  Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2016. pp. 517-530. (ISBN:978-84- 617-4668- 2) (Csejtei Dezsővel együtt)

 • Verseskötetek

 • Üvegfalak, bádogtetők, Napkút Kiadó, Budapest, 2012, Káva Téka 63.
 • Kék repkények, bukott angyalok, Napkút Kiadó, Budapest, 2012
 • Istenem, Duinóban a sirályok... Napkút Kiadó, Budapest, 2014
 • Telefonom hangok háza, Napkút Kiadó, Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, 2017, Káva Téka 112.

 • Könyvfordítások

 • Oswald Spengler: A Nyugat alkonya I. Európa Könyvkiadó, Budapest: 1994. 674 o. Az I. kötet. (Európa Könyvkiadó, Budapest. 1994) 2. kiadás: Noran Libro Könyvkiadó. Budapest: 2011. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Miguel de Unamuno: Don Quijote és Sancho Panza élete. Európa Könyvkiadó. Budapest: 1998. 403 o. (Csejtei Dezsővel)
 • José Ortega y Gasset: Elmélkedések Leibnizről. Az alapelv fogalma és a deduktív elmélet fejlődése. Attraktor Kiadó, Gödöllő: 2005. 378 o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Wilhelm Dilthey: A filozófia lényege. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő - Gödöllő: 2007. 150 o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • José Ortega y Gasset: Elmélkedések Európáról. L'Harmattan kiadó, Budapest: 2007. 122 o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • José Ortega y Gasset: Elmélkedések a Don Quijotéról. Nagyvilág Kiadó, Budapest: 2002, 191 o. (Csejtei Dezsővel és Scholz Lászlóval közösen)
 • José Ortega y Gasset: Korunk feladata. Nagyvilág Kiadó, Budapest: 2003, 189 o. (Csejtei Dezsővel és Scholz Lászlóval közösen)
 • Amerika felfedezése és az új globális rend. F. de Vitoria és J. G. de Sepúlveda írásai. II. kötet, Gödöllő: 2004, Attraktor Kiadó. 7-229 o.
 • José Ortega y Gasset: Regény, színház, zene. Nagyvilág Kiadó, Budapest: 2005, 209 o. (Csejtei Dezsővel és Scholz Lászlóval közösen)
 • José Ortega y Gasset: Velázquez-tanulmányok, Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő: 2006, 141 o. (Csejtei Dezsővel, Scholz Lászlóval, Kutasy Mercédesszel közösen)
 • José Ortega y Gasset: Tájak és emberek. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő: 2008. 184 o. (Csejtei Dezsővel, Scholz Lászlóval és Rákosi Mariannával közösen)
 • Michael Quante: Személyes élet és emberi halál. Líceum Kiadó, Eger, 2010. 295 o.
 • A halál filozófiai megszólításai. Sören Kierkegaard, Georg Simmel, Max Scheler és Miguel de Unamuno írásai a halálról. L'Harmattan Kiadó, Budapest: 2011. 9-141. o.(Csejtei Dezsővel közösen)
 • Oswald Spengler: Válságok árnyékában. Filozófiai írások. Noran Libro Kiadó, Budapest: 2013. 369 o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Ernst Jünger: Acélzivatarban. Noran Libro Kiadó, Budapest: 2014. 375 o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Karl Jaspers: A bűnösség kérdése; Hannah Arendt: Szervezett bűnösség, egyetemes felelősség, Noran Libro, Budapest, 2014, 216.o.
 • Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet. I-II. kötet. Osiris Kiadó, Budapest: 2021. Csejtei Dezső és Juhász Anikó fordítása: I. kötet, 491-636. o. II. kötet, (jegyzetekkel együtt) 1-819. o.

 • Előszó, utószó (könyvekhez)

 • Karl Jaspers: A filozófiai hit. Utószó. Attraktor Kiadó. Máriabesnyő-Gödöllő: 2004. 141-178. o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Ortega filozófiai hattyúdala. Utószó. In: José Ortega y Gasset: Elmélkedések Leibnizről. Attraktor Kiadó. Gödöllő: 2005. 337-371. o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Mi a filozófia: rohanó vízfolyás vagy jégkristály? Utószó. In: Wilhelm Dilthey: A filozófia lényege. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő. 2007. 113-146. o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Ortega és Európa - egy vonzalom állomásai. Utószó. In: José Ortega y Gasset: Elmélkedések Európáról. L'Harmattan kiadó, Budapest: 2007. 99-122 o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • José Ortega y Gasset: Tájak és emberek. A fordítók utószava. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő: 2008. 185-186. (Csejtei Dezsővel, Scholz Lászlóval és Rákosi Mariannával közösen)
 • Új jelenségek és lehetőségek a biomedicinális etikában, különös tekintettel a személyes identitásra. Utószó. In: Michael Quante: személyes élet és emberi halál. Líceum Kiadó, Eger, 2010. 296-307. o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Beszédkoszorú a halálról. Utószó. In: A halál filozófiai megszólításai. Sören Kierkegaard, Max Scheler, Georg Simmel, Miguel de Unamuno írásai a halálról. L'Harmattan Kiadó. Budapest: 2011. 145-146. o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Alkonyidő - végóra. A nyugati kultúrkör civilizációs válságáról. In: Oswald Spengler: Válságok árnyékában. Filozófiai írások. Noran Libro Kiadó, Budapest: 2013. 327-369. o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • Fronthengermű -- tollhegyen. Noran Libro Kiadó, Budapest: 2014. 331-374.o. (Csejtei Dezsővel közösen)
 • A kollektív bűnösség és a felelősség kérdése a világégés után. In: Karl Jaspers: A bűnösség kérdése; Hannah Arendt: Szervezett bűnösség, egyetemes felelősség, Noran Libro, Budapest, 2014, 149-216.
 • A következetesen végiggondolt emberlét - Arthur Schopenhauer fő műve. Utószó: Csejtei Dezső - Juhász Anikó. Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet. II. kötet. Osiris Kiadó, Budapest, 2021. 821-1008.o.